• ספר חדש: תפארת איש – לזכרון הרב שוויי ע"ה

    ספר חדש רואה אור בימים אלו, לזכרו של הרה"ג ר' אהרון יעקב שווי ז״ל חבר הבד״צ ומד״א דשכונת קראון הייטס, ובו פרקי תולדותיו, מכתבים מהרבי אליו, ציורים, וחידושי תורה מרבנים ברחבי תבל. הספר נקרא "ספר זכרון – תפארת איש", איש הוא ראשי תיבות שמו של הרב • לקניה בחב"ד-שופ