• במנין מצומצם: ה'סליחות' בבית הכנסת של הרבי בפריז

    בנוכחות מנין מצומצם של אנ"ש בפריז, התאספו במוצאי שבת קודש לאמירת סליחות בבית הכנסת של הרבי ברחוב 17 – רוזייע בפריז. בשל המצב עקב נגיף הקורונה, עשרות מאנ"ש השתתפו במנין בחצר בית הכנסת. בעל התפילה היה שליח הרבי מלך המשיח הרב מנחם מענדל אזימוב מנהל 'בית ליובאוויטש' • הצלם מרדכי לובעצקי מגיש גלריית תמונות