• נחתם השידור חי מהאירוע הגדול של קרן 'עדי עד'

  ממש כעת המעמד הגדול והמרגש קורה. בנקודות שונות ברחבי העולם, על יד ציוני רבותינו נשיאינו, במקומות הקדושים בארץ הקודש, נעמדים שלוחי ארגון 'עדי עד' מצויידים ברשימת שמות התורמים שתרמו לימי השותפות, ומתכוננים להעתיר בעדם לכתיבה וחתימה טובה וישועה בכל המצטרך.

  בו זמנית, כאיש אחד ישאו שלוחי הארגון תפילה ובקשה עבור התורמים שהואילו לתת מהונם למען המשך הרחבת פעילות החסד ומצוות 'הכנסת כלה'. בהפקה חסרת תקדים מועבר המעמד בשידור חי, ונוכל לצפות בהזכרת שמות התורמים.

  השידור ההיסטורי חותם את ימי השותפות של ארגון 'עדי – עד' שהחלו בר"ח אלול ונפרסו על פני שלושה ימים.

  באותם הימים עמלו שגרירות הקמפיין ופעילות הארגון לרתום את קהל אנ"ש ונרשמה הירתמות כוללת שרגשה את כולם.

  כעת עם חתימת ימי השותפות צועדים שלוחי הארגון שלוחי הציבור ויפתחו בתפילה רבתית למען נשי ובנות ישראל לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה והצלחה בכל המצטרך!

  רשימת ציוני רבותינו נשיאינו והמקומות הקדושים שאליהם יגיעו שלוחי הארגון ויזכירו את התורמים:

  אוהל הבעל שם טוב, עיירת מז'יבוז' – אוקראינה

  אוהל אדמו"ר הזקן, האדיטש – אוקראינה

  אוהל אדמו"ר האמצעי – רבי דובער, ניעז'ין – אוקראינה

  אוהל אדמו"ר הצמח צדק ואדמו"ר המהר"ש, עיירת ליובאוויטש – מחוז סמולנק, רוסיה

  אוהל אדמו"ר הרש"ב, רוסטוב – רוסיה

  770 בית חיינו, קראון הייטס, ניו יורק – ארצות הברית

  קבר הרשב"י, מירון – ישראל

  קבר רחל – ישראל

  מערת המכפלה, חברון – ישראל

  הכותל המערבי, ירושלים – ישראל

  שעות אחרונות! כנסו ותרמו עכשיו

  ניתן לתרום גם במוקד התמיכה הטלפוני:

  054-398-3116, 052-763-9980

וידאו