• צפת: התוועדות "בואכם לשלום" לאנ"ש שנסעו לי' שבט

    כבקשת הרבי מלך המשיח להתוועד בקשר עם חזרתו מחצרות קודשנו, ולכבוד יום ההילולא של הרבנית הצדקנית מרת חיה מושקא נ"ע זי"ע, אנ"ש חסידי חב"ד תושבי צפת, מוזמנים להשתתף במעמד "בואכם לשלום" והתוועדות חסידים לכבוד אנ"ש השבים מהרבי מלך המשיח יו"ד-י"א שבט שבעים שנה • לכל הפרטים

    חברי הקבוצה אצל הרבי
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array