• לראשונה: ספר התניא הודפס במעון הרשמי של שגריר ארה"ב

    מעמד לרגל כ"ד טבת בבית שגריר ארה"ב לישראל: ספר התניא הודפס לרגל ההילולא של אדמו"ר הזקן, במעמד השגריר דוד מלך הכהן פרידמן ומשפחתו. במעמד השתתפו ידידו השליח הרב זלמן וולוביק מלוג איילנד, אשר יחד עם הנוכחים לימד יחדיו מגליונות הדפוס הראשונים, כנהוג. הטקס כולו הוקדש לרבי מלך המשיח, לקראת שבעים שנה לנשיאותו ביו"ד שבט • לתמונות נוספות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array