• כינוס השלוחים ב-770 בכפר חב"ד • תיעוד

    זו כבר השנה העשירית שב"ה, זוכים שלוחי הרבי מלך המשיח שנשארו באה"ק להתאחד עם השלוחים אשר טסו לכינוס העולמי ב770. הדבר החל כאשר שליח הרבי מלך המשיח ר' ליאור מימון מלכא רצה לנסוע לכינוס העולמי אבל תשובת הרבי ב"אגרות" היית חד משמעית להישאר בשליחות בצפון הנגב ומחד ברכה מדהימה להתוועדות לרגל חודש כסלו • בכינוס נכחו כ-40 שלוחים אשר חלקם הוזמנו להציג את עבודתם בשליחות • לדיווח וגלריית תמונות

    צילום: ניתאי אבל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array