• זכרון להולכים: הרב משה זלמן קמינצקי ע"ה

    היום חל היארצייט של החסיד הרב משה זלמן קמינצקי ע"ה, שנפטר בט"ו חשוון תשל"ה • היה ממצויני תלמידי תומכי תמימים בליובאוויטש, חבר ועד הפועל בפיקוח על מצבם הרוחני של מחנות העקורים לאחרי השואה, ומראשוני המתיישבים בכפר חב"ד • לתולדות חייו בחב"דפדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array