• זכרון להולכים: הרב זלמן טוביה אבלסקי ע"ה

    היום חל היארצייט של הרב זלמן טוביה הכהן אבלסקי שנפטר בכ"ט סיון בשנת תשע"ד • כיהן כשליח הרבי ורבה של מולדובה ונשיא פדרציית הקהילות היהודיות במולדובה. בצעירותו שימש כשליח אדמו"ר הריי"צ לרומניה, ממייסדי רשת אוהלי יוסף יצחק, חבר הנהלת צא"ח באה"ק, וראשון השלוחים בקרית גת. מונה ע"י הרבי ל"בעל הבית" על מדינת רומניה • לתולדות חייו