• זכרון להולכים: הרב מאיר גרינברג ע"ה

    היום חל היארצייט של החסיד הרב מאיר גרינברג ע"ה, שנפטר בג' אלול תשס"ח • היה ראש ישיבת תות"ל מוריסטון ורבה של העיר פטרסון בניו ג'רזי למעלה מארבעים שנים. זכה להיות מראשוני התמימים באמריקה, ומראשוני השלוחים של אדמו"ר הריי"צ והרבי מלך המשיח. היה ממחזקי האמונה ברבי כמלך המשיח עוד לפני ג' תמוז תשנ"ד וגם אחריו • לתולדות חייו