• בשם אלפי תלמידי התמימים: התודה והברכה!

    עם סיומו של המבצע הענק 'להבין לימות המשיח ' שעל ידי 'את"ה העולמי', בו השתתפו אלפים מתלמידי התמימים – חיילי בית דוד' – מכל רחבי הארץ והעולם, כהכנה ומתנה לאבינו רוענו – מלכנו משיחנו כ"ק אד"ש מלך המשיח לרגל יום הולדתו י"א ניסן, באים אנו להודות ולברך את כל העוסקים במלאכה, העוזרים והמסייעים למלאכת קודש זו. בטח ובטח זכו לגרום נח"ר לכ"ק אד"ש ולזרז את התגלותו המיידית ותיכף ומיד! • למודעה המלאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array