• זכרון להולכים: הרה"ח מרדכי ריבקין ע"ה

    היום חל יום היארצייט של החסיד הרב מרדכי הכהן ריבקין שנפטר בב' ניסן תשס"ח • מעל ארבעים שנה היה חבר הועד של בית הספר לבנות "בית רבקה", בשנים האחרונות זכה להיות הכהן שהיה מקבל מידי שנה משלוח מנות מהרבי בפורים, ומידי שנה היה ה"ערב קבלן" על "שטר מכירת חמץ" של הרבי בערב פסח • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array