• עזרת אחים: הפצה לעלוני שבע מצוות בני נח ברוסית

    לקראת יו"ד שבט יום קבלת הנשיאות, הוחלט על תגבור והפקת פרוספקטים של שבע מצוות בני נח. אזרחים לא יהודים דוברי רוסית הופתעו בשבוע האחרון לקבל עלונים בשפה הרוסית, ועליהם תמונתו של הרבי מלך המשיח, פרי יוזמתם של מרכז עזרת אחים חב"ד ליובאוויטש בארץ הקודש • לסיפור המלא