• פרופ' סורקין חושף: תשובת הרבי שהשאירה אותו בארץ

    העולם החרדי עוקב בדאגה בימים אלו עקב מצבו הרפואי של הרב אהרון ליב שטיינמן. פרופסור ר' אליהו סורקין, חסיד חב"ד מרעננה משמש כמנהל מחלקת טיפול נמרץ ב'מעייני הישועה' בבני ברק ומטפל אישית ברב. בימים אלו הוא הוזמן על ידי חסידי ויזניץ' ממונסי לבוא לייעץ בטיפול הרפואי המוענק לאדמו"ר, המאושפז בניו יורק, אלא שאז חלה החמרה במצבו של הרב שטיינמן • איך פתר את הדילמה?

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array