• בגבעת הגאולה מתכוננים ליו"ד שבט

    לקראת יו"ד בשבט החל מבצע לימוד מיוחד נושא פרסים עבור תלמידי ישיבת 'תפארת תמימים' – גבעת הגאולה (גבעת אולגה). במהלך המבצע התמימים לומדים את מאמר 'באתי לגני תש"י' בע"פ בלימוד ובחינה בכל יום, בתפילות מתוך חיות ועמידה בזמן, ביצוע פקודה יומית מהנהגות חב"ד ובהשתתפות ולימוד בסדרי חת"ת וליקוטי שיחות ● לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array