• רב העיר חדרה התוועד בכולל החדש בעיר

    פעילות שוקקת בכולל החדש בחדרה: בכולל 'תורה שלימה' שנחנך באחרונה בעיר חדרה, נערכה התוועדות מיוחדת לרגל כ' מר חשוון, יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע, מייסד 'תומכי תמימים'. הכולל החדש הינו חלק מרשת הכוללים של 'תורה שלמה' מכון פינגר בסיוע הנגיד הרב יצחק משען – מנהיגות תורנית שע"י 'כולל חב"ד' בניהול הרב שלום דוכמן • לדיווח ותמונות