• התלמידים השלוחים בטבריה מסכמים חצי שנה

    ביום חמישי האחרון נבחנו אצל הרב יצחק יהודה ירוסלבסקי רב נחלת הר חב"ד תלמידי ישיבת תות"ל בטבריא עיה"ק – "התלמידים השלוחים" (שיעור ד' של ישיבת תות"ל מגדל העמק). לאחר למעלה מחצי שנה שהגו בסדרי אחה"צ בהלכות שבת טור מחבר נו"כ וכמובן עיינו היטב בשו"ע אדמוה"ז • לדיווח ותמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
צבאות השם