• הרב עמאר עלה לקבר מורו הרב שלמה מטוסוב ע"ה

    לרגל היארצייט של הרב שלמה מטוסוב ע"ה, מראשוני השלוחים ומנהל ראשי של מוסדות "אהלי יוסף יצחק" ליובאוויטש מרוקו, שנפטר לפני שמונה שנים בראש חודש כסלו תשס"ח, עלו בני משפחתו לקברו לאמירת קדיש ותהלים. אל בני משפחת מטוסוב המורחבת התלווה הראשון-לציון והרב הראשי לירושלים, הרב שלמה משה עמאר שבצעירותו היה תלמידו של הרב מטוסוב • לדיווח ותמונות