• גמר חתימה טובה – לגאולה אמיתית ושלימה

    מערכת מרכז החדשות החב"די – חב"ד אינפו מאחלת לגולשים, לכלל חסידי חב"ד ולכל בית ישראל, גמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. והעיקר שנזכה כולנו לשמוע את הברכה הכללית ואת 'ברכת הבנים' ולראות בעיני בשר את אבינו רוענו מעודד את שירת ה'מארש', בגאולה האמיתית והשלימה על ידי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.