• לקראת י"א ניסן: הת' לוי זלמנוב מגיש ניגון חדש • האזינו

    לוועדת הניגונים ממשיכים לזרום הניגונים שהולחנו על הפסוקים בקאפיטל קכ"ב בתהילים, אותו נחל לומר בי"א ניסן הקרוב, וכעת אנו שמחים להגיש ניגון נוסף, בהלחנת הת' לוי זלמנוב מישיבת תומכי תמימים המרכזית 770 • האזינו