• שני ניגונים נוספים לקראת י"א ניסן • להאזנה

    בתוך שלושים יום קודם יום הבהיר י"א ניסן, אנו שמחים להגיש שני ניגונים נוספים לרגל יום הולדתו הקי"ט של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, על קאפיטל ק"כ בתהילים • ניגון מאת הת' שמואל מנחם הלברשטם. ניגון נוסף מאת הת' יוסף לובין והת' דוד שוויי (לונדון) • ניתן לשלוח ניגונים למייל – info770@gmail.com • להאזנה

    ארכיון