• האזינו: ניגון לפני הכניסה ליחידות

  ניגון חב"ד שלפני ה'יחידות' – הוא ניגון רט"ז בספר הניגונים.

  על מעלת היחידות נאמר: בזמן ה'יחידות', נפגשים ה'יחידה' שבנפש של החסיד, עם ה'יחידה' שבנפש של האדמו"ר. התקשרות אישית של החסיד עם הרבי בעצמו.

  הניגון מכונה 'ניגון של יחידות', כשחסיד חב"די מתכונן להיכנס לרבו ל'יחידות', לגלות לפניו מכאובי נפשו הרוחניים, ולבקש מהרבי עצה ותושיה בדרכי עבודת ה' – הרי כהכנה לזה, מיטהר ומתקדש ועורך חשבון נפש נוקב ממעמדו ומצבו הרוחני ומתעורר מנקודת לבו לתשובה, לצאת מחילוניותו היום יומית ולהתרומם לחיים רוחניים עילאיים. תוך כדי התעמקות המחשבה בעניינים אלה, מתפרץ מלבו ניגון רגשי הנותן ביטוי למצב נפשו. ניגון כזה נקרא בפי החסידים 'ניגון של יחידות'.

  הניגון מיוחס לחסיד הנודע ר' שלמה צ'אשניקער, מהחסידים המפורסמים בדורות הקודמים, שהיה נוהג לשיר את הניגון הזה בינו לבין עצמו לפני כניסתו ל'יחידות' לרבו. הניגון נרשם מפי ר' אלי' ריבקין מכפר חב"ד שקיבלו מסבו הרה"ח ר' מנחם צבי ריבקין ז"ל רב בקובליץ ומנצ'סטר.

וידאו
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array
 • Array