• "מתעקשים": קהל רב בכ"ח ניסן בכפר חב"ד • גלריה שניה

    אלפים מאנ"ש השתתפו בגופם ובשידור החי בכינוס התעוררות לרגל כ"ח ניסן שהתקיים בכפר חב"ד בארגון 'מטה משיח בארה"ק', בעקבות דרישת הרבי מלך המשיח בשיחה הידועה – "עשו כל שביכולתכם". במהלך הכנס עוררו רבנים, משפיעים ושלוחים את אנ"ש להתחזק ולטכס עצה יחד כיצד לפעול את ביאת משיח • צלם חב"ד אינפו דוב בער הכטמן מגיש גלריה שניה