• מטה משיח מודה למסייעים להצלחת השבת למשפחות

    ארגון מטה משיח בארה"ק מודה למסייעים בארגון שבת שכולה משיח למשפחות אנ"ש שהתקיימה בשבת האחרונה, וקורא לאברכים ובעלי-בתים שרוצים לחוות שבת באווירה גאולתית, להזדרז ולהירשם לשבת לאברכים וילדים שתתקיים בשבת הקרובה, פרשת בשלח • לכל הפרטים