• "כל מילה של הרבי היא קודש קודשים" • טור לקראת ג' תמוז

    "הרבי מליובאוויטש – משיח צדקנו הוא היחיד בדורנו, המפיץ תורה ומצוות בכל העולם כולו, ממלכת חב"ד – ליובאוויטש אין לה גבולות. היא משתרעת על פני כל העולם כולו" • טור לרגל ג' תמוז מאת השליח הרב זלמן אבלסקי ע"ה • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array