• נחשפה התוכניה המלאה לשבת שכולה משיח למשפחות

    בשבת קודש הקרובה, פרשת בא, תתקיים 'שבת שכולה משיח' למשפחות אנ"ש, בארגון 'מטה משיח באה"ק' כהכנה לראש השנה להתקשרות – י'-י"א שבט. השבת תתקיים במלון 'באלי' המפואר בטבריה עיה"ק, בהשתתפות רבנים, משפיעים ושלוחים • לתוכניה המלאה