• 30 שנה לדבר מלכות ה' טבת – דידן נצח • להורדה

    30 שנה. לרגל דידן נצח, מטה לימוד הדבר מלכות מגיש לתועלת הלומדים את דבר מלכות דידן נצח – משיחות הרבי מלך המשיח שליט"א בליל ה' טבת ה'תשנ"ב לאחרי מעריב. [אחרי השיחות נתן כ"ק אד"ש מלך המשיח לכאו"א 2 שטרות של דולר – הא' – לעשות בו כטוב בעיניהם, והב' – לתתו (או חילופו) לצדקה] • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array