• גיליון 'הזמן גרמא' בסימן שלושים שנה לכ"ח ניסן תנש"א • מרתק

    בקשר עם שלושים שנה לקריאת הרבי – מוציא לאור את"ה העולמי גיליון מוגדל ועשיר מבית מערכת 'הזמן גרמא', מלא בתכנים מרתקים ומעוררים ע"ד האחריות של כל יהודי לפעול להבאת הגאולה • בגיליון: הדברים שענה הרבי לשואלים על הדרך להבאת המשיח ביום ראשון ל' ניסן בעת "חלוקת הדולרים", אורות בכלים – כיצד? משא מאלפת מאת א. אברהם ועוד • לקריאה והורדה