• ליקוט מקיף ומסודר אודות האמונה ש'הוא יגאלנו'

    בהתוועדות המרכזית ב770 בית משיח במוצאי יו"ד שבט חולקה תשורה מיוחדת לקהל אנ"ש והתמימים: קובץ 'והוא יגאלנו' ובו מענות ועידודים מהתקופה שבין שיחת כ"ח ניסן תנש"א – אז החלה תקופה חדשה בכל הפעולות להבאת המשיח – ועד כ"ז אדר ראשון תשנ"ב, בקובץ מסמכים ותכנים הרואים את אור הדפוס לראשונה • הקובץ נערך ויוצא לאור ע"י 'ועד חיילי בית דוד' • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array