• השליחות היחידה: מוסיפים בלימוד הדבר מלכות לפרשת חיי שרה

    בשיחת שבת פרשת חיי שרה – פתיחת כינוס השלוחים העולמי – תשנ"ב, הודיע הרבי מלך המשיח כי נסתיימה עבודת השליחות, והשליחות היחידה שנותרה היא לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש • לרגל פתיחת כינוס השלוחים העולמי, נתאחד בלימוד שיחת דבר מלכות חיי שרה להתחזקות בשליחות היחידה – קבלת פני משיח צדקנו • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array