• תשרי עם משיח: שיחות ויומני שמיני עצרת ושמחת תורה תשנ"ב

    מטה לימוד הדבר מלכות מפרסם את שיחות ויומני שמיני עצרת ושמחת תורה תשנ"ב אצל הרבי מלך המשיח שליט"א, כמו את כל השיחות מחודש תשרי תשנ"ב, ברכות, יחידויות ועוד, בצירוף יומנים נבחרים • להורדה