• שיא השיאים היה בתשעה באב • יומן מרתק מתנש"א

    במהלך שבת תשעה באב תנש"א, הרבה הרבי מלך המשיח בדיבורים אודות מעלת היום – בו נולד משיח צדקנו, והמעלה המיוחדת בקביעות כזו, מעין הגאולה; הוודאות שהנה נפתחת הדלת, והנה מנחם משיח צדקנו בא, ובמילא במקום צום יהיה ששון ושמחה בחנוכת הבית השלישי מטה לימוד הדבר מלכות מגיש קטעים נבחרים מיומני תשעה באב תנש"א לקריאה והורדה