• הזמן גרמא: גיליון מוגדל לרגל כ"ח סיון שנת השמונים

    בשעה טובה ומוצלחת, שמחים אנו להגיש בפני קהל התמימים ואנ"ש שיחיו, את הגיליון ששה עשר מבית 'הזמן גרמא'. בשבוע זה ימצא הקורא תכנים מרתקים הקשורים ביון הבהיר כ"ח סיון ובשיחה המיוחדת שנאמרה בו בעניין מעלתו של בית משיח 770 • להורדת הגליון