• מההוראות מדבר מלכות תצא: לפרסם בכל מקום ומקום

    המעשה הוא העיקר: בדבר מלכות השבועי, הרבי מלך המשיח מורה לפרסם בכל מקום ומקום – בקשר לכך שעומדים בסיום מעשינו ועבודתינו ובהתחלת תקופת תשלום השכר, ובהתאם לכך צריכה להיות העבודה גם בענינים השייכים לימות המשיח, וכן שכל בית צריך להיות מעין ישיבת תומכי תמימים ע"י לימוד החסידות, וההשתדלות בנתינת צרכי החגים לכל הזקוקים • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את ההוראות בשלימותם – מעוצבות ומוכנות להורדה ולפרסום! • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array