• שמות הזוכים במבצע 'ישנה כבר הגאולה בפשטות'

    לרגל 'יחי' שנים לכ"ח סיון תנש"א, נערך ע"י מטה לימוד הדבר מלכות מבצע 'ישנה כבר הגאולה בפשטות' – ללימוד שיחת הדבר מלכות שנאמרה ביום זה ע"י הרבי מלך המשיח. חסידים רבים, אנשים נשים וטף, מרחבי הארץ והעולם דיווחו על הלימוד והשתתפו בהגרלה • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array