• ​1,423 מאנ"ש עשו הכנה לז"ך אדר • סיכום המבצע

    'ז"ך אד"ר' יום המעורר זעזוע פנימי בכל חסיד, צויין השנה בקהילות אנ"ש ברחבי הארץ במבצע הכנה ע"י התעסקות מיוחדת במבצע משיח הכולל לימוד ענייני משיח ויציאה למבצעים • בשם אלפי החסידים המשתתפים מכל רחבי הארץ, רוצים אנו ב'מטה משיח' להודות לכל אלו שנטלו חלק בהצלחת המבצע על ההירתמות הנפלאה. בודאי גרמו נח"ר למלכנו משיחנו וזירזו את ההתגלותו השלימה • לרשימת הזוכים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array