• לקראת יו"ד שבט: בשורת הגאולה במגדל העמק

    לקראת יו"ד שבט השיק המטה לבשורת הגאולה במגדל העמק עלון חדש בשם "יתגלי מלכא משיחא", שם העלון לקוח מהמדרש, "יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל", שמלך המשיח יתגלה בהר הגליל. העלון עורר רוח גבית אצל אנ"ש לפעול בבשורת הגאולה בקרב תושבי העיר וקהילת אנ"ש לחזק את מבצעו של הרבי בפרסום הנבואה הנה זה משיח בא • לצפיה בעלון