• 26 שנה להוראת הרבי • הנבואה נסתלקה, אך לא פסקה!

    בעקבות הוראתו של הרבי מלך המשיח, בשבת פרשת שופטים לפני 26 שנה, לפרסם אודות נביא דורנו – התעורר פולמוס רחב בנושא הנבואה בדורנו • בהתוועדות שקיים באותם ימים הרב אברהם מענדל ווכטר, ראש הכולל בנחל'ה, הוא הביא את טענות המתנגדים, והסביר אחת לאחת כיצד הכול מתאים עם קביעתו של הרמב"ם, שהנבואה תחזור לישראל לפני ביאת המשיח • באדיבות מגזין 'בית משיח' • לקריאה