• מטה משיח: ברביעי הקרוב, יום השותפות השנתי

    חסיד יקר, אתה, המצפה להתגלות ושואף תמיד לזרזה ככל האפשר, בוודאי נוכח לראות במהלך השנה כולה את פעילות מטה משיח להבאת הגאולה בפועל ממש, בדרכים רבות ומגוונות!
    רצונך הטבעי להיות חלק מעשיה חשובה זו – יכול כעת להתממש. לקראת י"א ניסן, יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, יוצא מטה משיח באה"ק בקמפיין שותפות אשר יעלה לאוויר ביום רביעי הקרוב • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array