• הרבי חי וקיים כפשוטו ממש • הרב ישראל הלפרין

    הרב ישראל ע"ה הלפרין – שליח הרבי ורב קהילת חב"ד הרצליה, בנאום חד ומעורר אודות נצחיות חייו של הרבי מלך המשיח שליט"א והנאמנות לכל מילה היוצאת מפיו הקדוש דברים שנשא ב-770 בית משיח בכינוס 'האמנתי כי אדבר', חול המועד סוכות תשפ"ב לכתבה המלאה