• ״חי וקיים״ במקורות • הגיע הזמן לעיין במקורות התורה

    בתקופה זו בה מתחזקת האמונה אשר ״הוא קיים ושמו קיים״ המשפיעה על העובדה ש״מלכותו ואמונתו לעד קיימת״ ללא כל שינוי, מגישים אנו בזאת לתועלת אנ״ש את הספר ׳לקוטי מקורות׳ מאת הרב שלמה מאיעסקי המלקט בתוכו את המקורות העיקריים אודות נצחיות הצדיקים בגופם בכלל ובפרט בנשיא דורנו – הרבי מלך המשיח • לקריאה