• פרסום זהות משיח? האוצר הגדול שבידי כל חסיד!

    ״יש לנו את הדבר היקר ביותר בעולם, הרבי מלך המשיח, וכל יהודי שנקשר אותו לרבי נחולל שינוי עצום לטובה בחייו, הן הרוחניים והן הגשמיים. אז מה ההגיון שלא לפרסם את זה בכל מקום?!״ • הרב זלמן נוטיק ע״ה מסביר בתמציתיות ובחדות את חשיבות קישור היהודים לרבי בתור מלך המשיח לצד שתי הסיבות שבכוחן למנוע זאת • לקריאה