• ״לא נשתנה שום דבר״ • מכתבו של הרב וועכטער לרבי

    בתחילת חודש תמוז תשנ״ג כתב הרב מענדל וועכטער מכתב מיוחד לרבי מלך המשיח, בו ביקש לפרסם בשם המלך כי למרות ההעלם והסתר לא נשתנה אף דבר מדברי קודשו ונבואתו העיקרית שרירה וקיימת שבדורנו תבוא הגאולה ומלכנו משיחנו בראשנו, ועל כך זכה לתשובתו החיובית של הרבי • לסיפור המלא