• מביאים את הרבי לאלפים – ואת כל המשפחה לרבי

    את החוברות הלבנות של "דבר מלכות" אין חסיד שלא מכיר. בכל ערב שבת הן מחכות בבתי הכנסת בכל ריכוזי אנ"ש בארה"ק, ומביאות לאלפי הלומדים את שיחות הקודש שאמר כ"ק אד"ש מה"מ בשנים תנש"א-תשנ"ב. השיחות הללו הן "הדלק החסידי" לכל השבוע, והן מעניקות ללומדים את הכוח להכין את העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו • רוצים גם אתם להגיע עם כל המשפחה לרבי בהקהל? תרמו עכשיו ותשתתפו בהגרלה הגדולהלפרטים נוספים