• אמרו תהילים לרפואת השליחה הצעירה מאירופה

    אנ"ש מארץ הקודש ומרחבי תבל נקראים לומר תהילים לרפואתה של שליחה צעירה מאירופה המאושפזת במצב קשה. שמה לרפואה שלימה וקרובה: חנה בת צפורה • נא להרבות בתורה תפילה וצדקה לזכותה, באמירת תהלים כ' ופרק ל"ד • לאמירת תהילים משותפת

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array