• לראשונה בהיסטוריה: ביכולתך להביא את האור ל'סגי נהור'

    לראשונה בהסטוריה ובאופן חסר תקדים, באמצעות גיוס ההמונים, מיום ראשון כ"ד מנחם אב עד יום חמישי כ"ח מנחם אב – כל סגי נהור יקבל את הספר "בשורת הגאולה" (מתוך שיחות ה"דבר מלכות" התנש"א-התשנ"ב). וכן יודפסו כל שיחות הדבר מלכות ה'תנש"א ה'תשנ"ב ויובאו ע"י הזוכים לספריית הרבי מלך המשיח • פרטים נוספים בקרוב • לדיווח ראשוני

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array