• תשפ"ד – פותחים דלת לאורחי המלך

    עם פתיחת השנה חדשה, תשפ"ד – כולנו פותחים דלת לאורחים של הרבי, תורמים לקפמיין של אש"ל הכנסת אורחים וזוכים לברכותיו הקדושות של הרבי מה"מ: "ואשרי חלקם של כל אלו שיעסקו וישתדלו בהכנסת אורחים.. צריך להיות שיפור גדול ביותר עד לאופן דשלא בערך, והקב"ה עוזרו כך שביכולתו לבצע את הדבר" • לתרומה