1. בתור חברותה של השליח החסיד מענדי גוצל שיחי' במולדובה, אני מאחל לו בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוות!!!! בהצלחה בשליחות להפוך את העולם לגאולה תיכף ומיד ממש!
   יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

   מענדי גרינברג
  2. אלוף!

   נצרת
  3. מזל טוב מזל טוב, ויה"ר מהשי"ת שיבנו בית נאמן בישראל על יסודי התורה והמצוות כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות.

   שלום פופר
  4. מזל טוב מזל טוב!

   קבוצה ע"ז
  5. מזל טוב!החיים מתחילים…

   בת ימים משפחה
  6. אחיייייי!!!! מזל טוב מזל טוב!!! בנין עדי עד על יסודי התורה והמצווה לנח"ר הרבי שליט"א מלך המשיח!!!!!!!!!!!!!!!

   קלמן
  7. מל טוב! בנין עדי עד על יסודי התורה ומצווה לנח“ר הרבי מה“מ.

   זונדל שכונה
  8. וואו שוק!!! בעז"ה בניין עדי עד על יסודי התורה והמצוות בית חב"ד מולדובה בראבק אלוקות.

   קבוצה ע"ז
  9. מנדי יאחח בניין עדי עד על יסודי התורה המצוות והחסידות לנחת לרבי שליט"א

   מזל טוב מזל טוב!!!!

   שמואל ה פ
  10. מזל טוב מזל טוב!!!!!! קוללולולולולולו

   אהרן
  11. מזל טוב חסיד! בנין עדי עד וכל הברכות כ״ק אד״ש מה״מ! יחי המלך המשיח!

   דניאל ח דיין
  12. יחי המלך המשיח!
   מענדל !
   אח שלי היקר!
   מזל טוב מזל טוב!
   שיהיה בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה
   לחיים!

   יוסף
  13. מזל טוב יא חסייייידדד
   שיהיה בע"ה בשעה טובה בניין עדי עד
   אוהבים אותך תן בראשש.

   יהושע בש
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו