• פרסום ראשון: אגרות ומענות מהכרך החדש של אגרות קודש

    לקראת כינוס השלוחים התבשרנו על הדפסת כרך חדש בסדרת האגרות קודש – כרך ל”ד, המכיל אגרות משנת תשמ”ב. לפנינו לקט אגרות בהם הרבי מעלה על נס את זכותם, תפקידם ואחריותם של השלוחים והשלוחות. באגרות אלו באה לידי ביטוי ההתקשרות הפנימית והעצמית בין הרבי לשלוחים, וההערכה של הרבי לעבודתם • להצצה לאגרות והמענות

    צילום: דוב בער הכטמן