• 'צפת בתנופה': 20 שנה לפטירתו של רב העיר • מיוחד

    לקראת יום הייארצייט ה20 של השליח ורב העיר הבלתי נשכח של צפת הרה"ח לוי ע"ה ביסטריצקי יצא העיתון המקומי בבעלותו של ר' שמוליק בקשי בפרוייקט מיוחד על הרב ביסטריצקי ע"ה. בפרוייקט נכתבו טורים ע"י רבני העיר וראשי העיר לשעבר • אנו מגישים לגולשי חב"ד אינפו את הטור של בנו, רב קהילת חב"ד בצפת הרב מרדכי ביסטרצקילקריאה