• הרבנית חנה כותבת: מז"ט בעד הולדת בנם "לוי יצחק"

    בהזדמנות דיברה הרבנית חנה עם הרב דוד רסקין על כך שמספר שנים כבר עברו מעת הסתלקותו של בעלה הגדול, ועדיין לא היה מי שראה לעצמו לזכות לתת שם אחריו. ר' דוד גילה את הדבר לאביו, שסיפר זאת למשפיע הרב חיים שאול ברוק, וכשנולד לבנו, ר' מנחם מענדל בן, הוחלט לקראו בשם "לוי יצחק" • לקט סיפורים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array